Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Εαρινής Περιόδου Ακαδ. Έτους 2019-2020

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εαρινής περιόδου ακαδ. έτους 2019-2020 είναι διαθέσιμα εδώ.