Γραπτές Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Ακαδ.Έτους 2022-23

Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί αιτήσεις αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ). και Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου των παρακάτω Ειδικοτήτων, σε ποσοστό  1% επί του αριθμού των εισακτέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 2031Β΄/21.4.2022):

Ειδικότητες ΙΕΚ Ν. 2009/1992:

ΤΟΜΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ειδικότητες ΙΕΚ Ν. 4186/2013:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΕΚΔΒΜΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

22-01-01-1

Ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους:

Ονομασία Ειδικότητας: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η κατάταξη θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι τρία μαθήματα:

1. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι

2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

3. Στατιστική Ι

Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση, μετά τις 15 Νοεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Πατησίων 76, 10434 Αθήνα) από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2022, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου,
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, το οποίο να έχει αποκτηθεί προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. και
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Το συγκριτικό πλεονέκτημα. Το απόλυτο πλεονέκτημα. Τα οφέλη από την ανταλλαγή. Η θεωρία του καταναλωτή. Η ατομική καμπύλη ζήτησης. Η συνολική καμπύλη ζήτησης.  Η θεωρία του παραγωγού. Η καμπύλη προσφοράς. Η ελαστικότητα. Η ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές. Πλαφόν τιμών. Επιβολή κατώτατης τιμής. Οι φόροι. Περιορισμοί στο εμπόριο. Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο. Ευημερία. Κοινόκτητοι  (κοινοί) πόροι. Δημόσια αγαθά. Εξωτερικότητες.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Προτεινόμενο σύγγραμμα: R. Bade, M. Parkin, Μικροοικονομική, εκδόσεις Rosili.

Εναλλακτικό σύγγραμμα 1: D. Begg, Εισαγωγή στην Οικονομική, Τόμος Α, Εκδόσεις Κριτική, 2006.

Εναλλακτικό σύγγραμμα 2: Mankiw G., Αρχές της Οικονομικής, Τόμος Α, εκδόσεις Τυπωθήτω.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, παράγωγος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ακρότατα, ολοκλήρωμα. Συναρτήσεις δύο περισσοτέρων μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, αλυσωτή και πλεγμένη παραγώγιση, Ιακωβιανές ορίζουσες, ισοσταθμικές, ρυθμός υποκατάστασης, ομογενείς συναρτήσεις. Εσσιανός και πλαισιωμένος Εσσιανός πίνακας, ακρότατα και και ακρότατα με περιορισμούς, πολλαπλασιαστές Lagrange. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις. Εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Προτεινόμενο Σύγγραμμα: Η. Φλυτζάνης, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Εκδόσεις Γ. ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα 2015.

Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Α. Chiang-Wainwright K., Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, τόμοι (Νέα Αναθεωρημένη εκδ.), Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Α και Β Αθήνα 2009.

ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 1. Εισαγωγικές Έννοιες περιγραφικής στατιστικής: Πίνακες, Διαγράμματα κλπ.
 2. Παράμετροι Θέσεως, Διασποράς και Μορφής μίας κατανομής.
 3. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων.
 4. Τυχαία Μεταβλητή: Συνεχής-Διακριτή τυχαία Μεταβλητή, Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας, Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας, από κοινού συναρτήσεις μάζας/πυκνότητας πιθανότητας.
 5. Θεωρητικές Κατανομής πιθανότητας: Ομοιόμορφη, Bernoulli, Διωνυμική, Poisson, Εκθετική,  Κανονική κατανομή
 6. Κατανομές Δειγματοληψίας.
 7. Σημειακή Εκτίμηση και Εκτίμηση Διαστήματος: Για τον Μέσο, την Αναλογία
 8. Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων: Μονόπλευροι και Δίπλευροι Έλεγχοι, Σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, Δύναμη Ελέγχου, Τιμή Ρ.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Προτεινόμενο Σύγγραμμα: Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις-Έννοιες και Εφαρμογές, Συγγραφείς: Berenson L. Mark, Levine M. David, Szabat, A. Kathryn, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα, 2018.

Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Εισαγωγή στη Στατιστική ΜΕΡΟΣ Ι, Αριθμός τόμου: Μέρος Ι, Έκδοση: 1η έκδ./2003, Συγγραφείς: Δαμιανού Χ., Κούτρας Μ,  Εκδότης: Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε, Αθήνα, 2003.

Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Μαθηματική στατιστική, Συγγραφείς: Παπαϊωάννου Τάκης, Φερεντίνος Κοσμάς, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα, 2000.

Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Στατιστική με εφαρμογές στα Οικονομικά Τόμοι Α' και Β', Συγγραφέας: Ε. Τσιώνας,  Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα, 2009.