ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑKTOΡA ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Sir RICHARD BLUNDELL ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Δελτίο Τύπου

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑKTORA ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

Sir RICHARD BLUNDELL

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών διοργανώνει την Πέµπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00 στo Αµφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, την τελετή αναγόρευσης σε Επίτιµο Διδάκτορα του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης, της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών, του Καθηγητή του University College London, Ηνωµένου Βασιλείου,

Sir RICHARD BLUNDELL

Η τελετή της αναγόρευσης θα ολοκληρωθεί µε την οµιλία του µε θέµα:

«Inequality and the Covid Crisis»

Ο τιµώµενος κατέχει την έδρα της Πολιτικής Οικονοµίας David Ricardo στο University College London όπου διορίστηκε Καθηγητής Οικονοµικών το 1984. Είναι Διευθυντής του ESRC Centre for the Microeconomic Analysis of Public Policy at the Institute for Fiscal Studies (IFS) όπου διετέλεσε Διευθυντής Έρευνας 1986 - 2016. Το 2014 έγινε Knight, για υπηρεσίες στην Οικονοµική και τις Κοινωνικές Επιστήµες, ενώ το 2006 του είχε απονεµηθεί το CBE.
Έχει δηµοσιεύεσει πρωτοποριακές εργασίες του σε κορυφαία ακαδηµαϊκά περιοδικά σχετικά µε τη µικρο-οικονοµοµετρία, τη συµπεριφορά των καταναλωτών, την αποταµίευση, την προσφορά εργασίας, τη φορολογία, τα δηµόσια οικονοµικά, τη καινοτοµία και την ανισότητα.

O σύνδεσμος για την Πρόσκληση της Εκδήλωσης είναι διαθέσιμος εδώ.