Διαδικασία Ηλεκτρονικής Yποβολής Δηλώσεων Επιλογής Μαθημάτων και Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και θα λήξει την Κυριακή 9 Απριλίου 2023.

Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων – Εύδοξος (www.eudoxus.gr), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μετά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματός τους, κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων (15/03/2023-09/04/2023) με τους κάτωθι τρόπους:

  1. Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής, δηλαδή Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00 προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.
  2. Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (για email Γραμματειών πατήστε εδώ) από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας, (username@aueb.gr), στο σύνδεσμο https://webmail.aueb.gr/. Η αίτηση θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας.

 Προσοχή: Η αίτηση επανεξέτασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναιρεθεί.

Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων – Εύδοξος (www.eudoxus.gr), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μετά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων.