Διαδικασία και Δικαιολογητικά για Διδάσκοντες-Επιτηρητές, Φοιτητές που ανήκουν σε Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου & Φοιτητές που Κατοικούν Μόνιμα στο Εξωτερικό