Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή Α' Βαθμίδας, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στην Οικονομική της Εργασίας»

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Καθηγητή  Α' Βαθμίδας, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με Έμφαση  στην Οικονομική της Εργασίας» 
στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ Προκήρυξης:  1490/24.09.2020 τ. Γ’

Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ:  APP18049

Ονοματεπώνυμο Εκλεγούσης:  Αναστασία Μιαούλη

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.