Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη | Τετάρτη 17 Μαΐου | 17:00

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη (ΜSc in Economics) πλήρους φοίτησης

Τετάρτη 17 Μαϊου 2023, 17:00, μέσω Microsoft TEAMS

Η παρουσίαση θα γίνει από τον Διευθυντή του Προγράμματος, Καθηγητή Ηλία Τζαβαλή

Συμμετοχή Διδασκόντων του Προγράμματος

Ελεύθερη συμμετοχή. Για να συνδεθείτε κάνετε κλικ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: 210 8203617, post.econ@aueb.gr