Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Χορήγησης Πτυχίου σε Αποφοιτήσαντες Ιανουαρίου 2020

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και δεν έχουν υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να κάνουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης econ@aueb.gr  από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (oxxxxxx@aueb.gr) του Τμήματος, μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2020.

Το έντυπο αίτησης  και το ερωτηματολόγιο θα τα βρείτε εδώ και εδώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

1. Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                           Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

                                                                                                                                                                                                          Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης