Ολοκλήρωση Εγγραφής - Ταυτοποίηση Πρωτοετών Φοιτητών των κατηγοριών (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 10%)