Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ορίζει Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

  1. ΠΑΝΤΟΥΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πρόεδρος
  2. ΡΑΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Μέλος
  3. ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Μέλος 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα από 10:00-14:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.