Οριστικά Aποτελέσματα Aξιολόγησης Aιτήσεων Φοιτητών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών» Χειμερινού Εξάμηνου Ακαδ. Έτους 2023 – 2024

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023– 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος