Πρακτική Μέσω του Αυτοχρηματοδοτούμενο Προγράμματος της Τράπεζας της Ελλάδος για Συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο της

Πρακτική μέσω του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Τράπεζας της Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος

Από τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024 και έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου, η Τράπεζα της Ελλάδος δέχεται αιτήσεις για το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Τράπεζα της Ελλάδας (βλ. εδώ). Μεταξύ των λιγότερο προφανών τμημάτων στα οποία μπορείτε να εργαστείτε για 3-6 μήνες είναι το Ιστορικό Αρχείο (ΙΑΤΕ), το περιεχόμενο του οποίου εστιάζει σε θέματα οικονομικής ιστορίας.

Στο αρχείο δεν εργάζονται μόνο αρχειονόμοι, αλλά και οικονομολόγοι, που ενδιαφέρονται για την ιστορία και συνδράμουν σε ποικίλα έργα που υλοποιούνται από το ΙΑΤΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται, πως τέτοια έργα εν εξελίξει είναι η δημιουργία μίας βάσης δημοσιονομικών δεδομένων για το ελληνικό κράτος (1833-1953) και η εκπαίδευση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης για την ανάγνωση χειρόγραφων.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης είναι περιορισμένος, αλλά κατά καιρούς, προκύπτουν έκτακτες ανάγκες ή νέα έργα. Συνεπώς, αν είστε φοιτητής/-τρια που έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) το δεύτερο έτος σπουδών και:

  • σας ενδιαφέρει η εφαρμογή των οικονομικών σε ιστορικά δεδομένα & περιόδους,
  • έχετε σχετική ευχέρεια στην ανάγνωση κειμένων ή/και την επεξεργασία δεδομένων,
  • γνωρίζετε να καλά τη χρήση βασικών εφαρμογών γραφείου (Excel και Word), και
  • ενδιαφέρεστε ίσως για μία πιο «εναλλακτική» διαδρομή στον χώρο των οικονομικών,

τότε ίσως να αξίζει να γνωριστούμε!  

Ανεξαρτήτως της αίτησης για μία θέση πρακτικής άσκησης σε αυτόν τον κύκλο αιτήσεων, τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ένα email με το βιογραφικό τους στο akakridis [at] bankofgreece.gr

Η τελευταία πρόσκληση αφορά και (πρόσφατους) αποφοίτους ή φοιτητές μεταπτυχιακών με ανάλογη διαθεσιμότητα χρόνου για μερική ή/πλήρη απασχόληση.

Ανδρέας Κακριδής

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιστορικού Αρχείου

Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Τράπεζα της Ελλάδος