Προκήρυξη Αιτήσεων Υποψηφιότητας Ακαδ.Έτους 2023-24 για το ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (MSc in Finance and Banking) προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

✓ Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) έχει διάρκεια τρία (3) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά ή/και απογευματινά.
✓ Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) έχει διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρ. διεύθυνση http://dept.aueb.gr/financeandbanking

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι κυλιόμενη και χωρίζεται ως εξής:

• Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 1ου κύκλου: από 28/02/2023 έως 12/05/2023
• Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου: από 15/05/2023 έως 14/07/2023
• Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 3ου κύκλου: από 21/08/2023 έως 04/09/2023

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://egraduate.applications.aueb.gr/

Η σχετική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.