Προκήρυξη Βραβείων Ιδρύματος Μποδοσάκη για Διακεκριμένες/Διακεκριμένους Νέες/Νέους Επιστήμονες Έτους 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει Βραβεία για διακεκριμένες/διακεκριμένους νέες/ νέους Ελληνίδες / Έλληνες επιστήμονες για το έτος 2023.

Με τα Βραβεία αυτά το Ίδρυμα, στο πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή της παιδείας και των κατευθύνσεων που υπέδειξε ο Ιδρυτής του Πρόδρομος - Μποδοσάκης Αθανασιάδης, επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελληνίδων/Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα, το έτος 2023, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

1. Βασικές Επιστήμες : Χημεία
2. Βιοεπιστήμες : Βιοϊατρικές Επιστήμες
3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία : Applications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines
4. Κοινωνικές Επιστήμες : Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε Ελληνίδες/Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσες/όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1983 και μετά. Για τις μητέρες το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε τέκνο με όριο τα 2 έτη (ήτοι στις μητέρες με ένα τέκνο ημερομηνία γέννησης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1982 και μετά ενώ στις μητέρες με παραπάνω από ένα τέκνο ημερομηνία γέννησης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1981 και μετά).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιες/υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722-3244, e-mail: prizes@bodossaki.gr

H σχετική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.