Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Χορήγηση μίας (1) Υποτροφίας από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Λοβέρδου

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α., στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Λοβέρδου.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (ταχ. δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, τηλ.: 210.3664736), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου 2020

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.