Προκήρυξη δύο (2) Θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

O Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της  Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, κατά το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στα γνωστικά αντικείμενα: 

  • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, (6ου) εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.  
  • ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, (8ου) εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. 

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τις 3 Μαρτίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος econ@aueb.gr , τηλ. 210 8203416, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.