Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. Στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης αποφασίζει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για θητεία ενός έτους, οι οποίες θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα από 12:00 έως 14:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.