Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη των Εκπροσώπων των Φοιτητών/Φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 14η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Tρίτη. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της εκπροσώπου των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι/όλες οι φοιτητές/φοιτήτριες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους. 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση econ@aueb.gr Το μήνυμα πρέπει να έχει θέμα «Υποψηφιότητα για Εκπροσώπηση στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και το κείμενο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου του/της υποψηφίου/ας, το όνομα του Τμήματός του/της καθώς και τον κύκλο σπουδών του/της. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.