Προκήρυξη Μίας Θέσης Μεταδικακτορικής Έρευνας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 2ης Συνέλευσης της 22-09-2021 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και η Ευρωζώνη».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα. Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.