Προκήρυξη των Βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών Έτους 2020

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει Βραβεία της Τάξεως των Ηθικών & Πολιτικών Επιστημών (Γ’ Τάξη), για το έτος 2020. Σας επισυνάπτονται, η προκήρυξη των βραβείων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2020 (Tάξη Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών), οι γενικοί όροι απονομής των βραβείων, καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Παρακάτω παρατίθεται παραπομπή στο σχετικό link του ιστότοπου της Ακαδημίας Αθηνών.

http://www.academyofathens.gr/el/node/2296

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στους γενικούς όρους 13, 14 και 18.