Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας Δ.Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Ακαδ.Έτους 2024-25

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (MSc in Finance and Banking) προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση και απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και σε στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για κάλυψη αναγκών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
 
Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών: 
Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) έχει διάρκεια τρία (3) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά ή/και απογευματινά. 
Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) έχει διάρκεια τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρ. διεύθυνση http://dept.aueb.gr/financeandbanking

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12 Φεβρουαρίου - 12 Ιουλίου 2024 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια  υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/  έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024

Η σχετική προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.