Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδ.Έτους 2020-21 Κοινωφελούς Ιδρύματος ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ προκηρύσσει «διαγωνισμό» για τη χορήγηση υποτροφιών, για το ακαδ.έτος 2020-2021, σε Αρκάδες απόρους σπουδαστές, εξ’ ων δεκαπέντε (15) για σπουδές στο εσωτερικό και επτά (7) για σπουδές στο εξωτερικό.

 Πληροφορίες μόνο τηλεφωνικά στο 210-3635158, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00 ή μέσω  διαδικτύου στη διεύθυνση  www.bakalas-foundation.gr

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από  18/05/2020 μέχρι και 07/06/2020.