Προκήρυξη Υποτροφιών Ιδρύματος "ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ"

Το Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ αποφασίζει τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών, για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και τριών (3) για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε σπουδαστές οι οποίοι, απαραιτήτως και ανεξαρτήτως κατηγορίας 1) κατάγονται από το νομό Αρκαδίας εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής ή έστω εκ της μιας τούτων, 2) «έχουν οικονομική αδυναμία» 3) «διακρίνονται για το ήθος και τις πνευματικές τους ικανότητες» και 4) δεν λαμβάνουν υποτροφία ή οποιαδήποτε μηνιαία χρηματική παροχή από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο φορέα, ούτε έχουν εκπέσει από υπαιτιότητά τους από τη χορήγηση υποτροφίας για σπουδές στην ίδια σχολή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «διαγωνισμό επιλογής υποτρόφων», πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 20 10672, Αθήνα, από 04.04.2022 μέχρι και 03.05.2022.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς (ΕΛΤΑ, COURIER).

Το έντυπο αιτήσεως, στο οποίο αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της απορίας του υποψηφίου, καθώς και την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.bakalas-foundation.gr/eggrafa.