Προκήρυξη Χορήγησης Ετησίων Υποτροφιών για Προπτυχιακούς Φοιτητές για το Ακαδ. Έτος 2020-2021 από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 210 8203818, κ. Στέλιο Οικονομίδη.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.