Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδ.Έτος 2020-21

Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020

https://www.onassis.org/el/initiatives/scholarships/2020-21?fbclid=IwAR2LOW1FyuTpgvTtgEQSi-K3OxCdj6Xa_C6Nv8XCKGQ4Wk6QYW1BEJBb_rU