Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για Πραγματοποίηση Διδακτορικών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, Aκαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί επτά (7) θέσεις υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών τού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1. Ιστορίας και Πολιτισμού
2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3. Νομικών Επιστημών
4. Οικονομικών Επιστημών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται:

• Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 3726325, 210 3726328, 210 3726330, 210 3726370
Ε-mail: exoterikou@iky.gr

• Στις παρακάτω ιστοσελίδες του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και του Ι.Κ.Υ.:
http://www.eui.eu/Home.aspx,
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/Index.aspx
http://www.iky.gr