Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Xορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών Ακαδ.Έτους 2019-2020 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο της Πράξης "Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 18.02.2022, ώρα: 15.00 στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ams.iky.gr

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης του ΙΚΥ είναι διαθέσιμο εδώ.