Συμπληρωματική Περίοδος Δηλώσεων και Παράταση Διανομής Διδακτικών Συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι ορίζεται συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023 από την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 έως και την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.