Υποβολή Δικαιολογητικών Επιτυχόντων Μετεγγραφής/Μετακίνησης Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής/μετακίνησης ακαδ. έτους 2023-2024, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 20/11/2023  έως και την Παρασκευή  01/12/2023, στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότηταςδύο (2) φωτογραφίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 142413/19-10-2020 (Β’ 4617) και 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β’ 4806) Αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην με αριθμ. 115724/Ζ1/16-10-2023 εγκύκλιο «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδ. έτους 2023-2024», και αποδεικνύουν όσα έχουν δηλώσει στην αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δευτέρα - Τετάρτη  12:00 - 14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός Τετάρτης 22/11

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός Τρίτης 28/11

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός Δευτέρας 27/11

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός Πέμπτης 23/11

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ