Εκδηλώσεις Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Τελετή Αναγόρευσης Καθηγητή Jean Tirole σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
Στιγμιότυπο από τη Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Jean Tirole σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη
Τελετή Αναγόρευσης του Καθηγητή Jοhn Geanakoplos σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης