Προκήρυξη Απονομής Βραβείων από το Κληροδότημα "Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου"

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδ. έτος 2017-18 οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε ένα αριστεύσαντα άπορο φοιτητή από κάθε Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδ. έτος 2016-17 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος "Φαίδωνα Γ Χατζηγεωργίου".

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την Τρίτη, 27/03/2018 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Επισυνάπτονται η σχετική προκήρυξη και η περίληψη αυτής.