Προκήρυξη Eπιλογής Yποτρόφων για Σπουδές Δεύτερου Κύκλου (Μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές) στο Εσωτερικό-Εξωτερικό, Ακαδ.Έτους 2017-2018, από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

  • Προκήρυξη χορήγησης με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών .
    Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.
     
  • Προκήρυξη χορήγησης με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος.
    Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 έως και την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.