Ανακοίνωση για φοιτητές που εκπονούν διπλωματική εργασία σε νομικά θέματα

Εκ μέρους του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές, Καθηγητή Γεώργιου Καρύδη, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ότι το ΠΜΣ του τμήματος εξασφάλισε, ειδικά για τους φοιτητές που η διπλωματική τους εργασία άπτεται του νομικού περιεχομένου ή που έχουν αναλάβει εργασία νομικού περιεχομένου, συνδρομή στο Ηλεκτρονικό περιοδικό Concurrences Antitrust Publications & Events (https://www.concurrences.com/en/).

Η συνδρομή δίνει πρόσβαση σε Review and e-Competition Bulletin online version databases (latest issues and archives).

Η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο δια ζώσης από το Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab) και τους παρακάτω Η/Υ:

Review and Bulletin databases

PC#

PC011

PC012

PC013

PC014

PC015

PC016

PC017

PC018

PC019

PC020

PC023

PC024