Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας στα ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΟΣ έως 31 Αυγούστου 2022

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδ. έτος  2022-2023 στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ.:

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά  και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές

παρατείνεται έως 31 Αυγούστου 2022