Ημερίδα "Μελέτες Πολιτικής για την Ελληνική και Παγκόσμια Οικονομία" στη Μνήμη του Καθηγητή Κυπριανού Προδρομίδη (8 Ιουνίου 2011)