Αναπλήρωση Διάλεξης του Μαθήματος "Εισαγωγή στην Οικονομετρία"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την  Πέμπτη 16/12/2021 5-7 στο Αμφ. Χ θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομετρία».

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 13/12/2021