Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές Ακαδ. Έτους 2024-25

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+  Κινητικότητα για Σπουδές κατά  το Ακαδ. Ετος 2024-2025 να διαβάσουν προσεκτικά τον Κανονισμό του Προγράμματος Erasmus+  του Τμήματος, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο σύνδεσμο

https://dept.aueb.gr/en/econ/programme-erasmus-student-application-form-economics

από 26/02/2024 έως 20/3/2024 και να  στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υπεύθυνη Erasmus+ του Τμήματος Κα Μουρίκη Αναστασία (oth.mouriki@aueb.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο αίτησης (όπως προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής καταχώρησης). ΠΡΟΣΟΧΗ! την αίτηση θα πρέπει να την υποβάλετε ηλεκτρονικά
  • Απλή φωτοτυπία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας