Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεχίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά το επιτυχημένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν.3959/2011 μέσω του οποίου νέοι επιστημόνες έχουν τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν τις συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά και τον κόσμο των επιχειρήσεων 
  • να εφαρμόσουν και να εμπλουτίσουν τις ακαδημαικές τους γνώσεις 
  • να ασκηθούν σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον υπό το πρίσμα της διεπιστημονικότητας αναπτύσσοντας έτσι το επαγγελματικό τους προφίλ 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι (απόφοιτοι) νέοι επιστήμονες Oικονομικής επιστήμης (με επιθυμητή ειδίκευση σε θέματα ανταγωνισμού, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και οικονομετρίας), Πληροφορικής (data scientists – επιθυμητή εξειδίκευση στον χειρισμό και στην ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές, αλλά και απόφοιτοι με δημιουργικό πνεύμα για ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφιστικής και διαχείρισης συστημάτων Content Management Systems), Νομικής κατεύθυνσης (με επιθυμητή ειδίκευση σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ανταγωνισμού), καλούνται να υποβάλλουν έως και την Δευτέρα 6/02/2023 σχετική αίτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση πρόσκληση με περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους ΕΔΩ