Τα νέα του Τμήματος

 • 15-01-2019

  Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιέλαβε στο πρόγραμμα του έτους 2019 την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 • 10-01-2019

  Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγράμματων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019.

 • 21-12-2018

  Η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019.
  Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.

 • 18-12-2018

  Οι φοιτητές για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος η προφορική εξέτασή τους, να προσέλθουν στη Γραμματεία προκειμένου να δηλώσουν μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2017, τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2019.

 • 14-12-2018

  Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) χορηγεί υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδ. έτος 2019-2020.
   

 • 14-12-2018

  Η Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες και διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα, τα οποία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην αυστριακή βάση δεδομένων: https://grants.at , σε γερμανική και αγγλική γλώσσα.

 • 14-12-2018

  Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 5-12-2018 απόφαση της 6ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112),  για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ
  2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  3.  MONEY AND BANKING (μάθημα προγράμματος Erasmus, διδασκαλία στην αγγλική)

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018, τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

 • 11-12-2018

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18 έως 24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018-2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, ανάλογα τον τόπο σπουδών του υποψήφιου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

 • 10-12-2018

  Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  αποφάσισε,  κατά τη 6η συνεδρίαση της Συνέλευσης της 5ης Δεκεμβρίου 2018, την  προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «PRODUCT PROLIFERATION AND POSITIONING IN VERTICAL MARKETS».

 • 04-12-2018

  Ανακοινώνεται ο σύνδεσμος για τις επικείμενες Υποτροφίες του ΙΚΥ.

 • 04-12-2018

  Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, σας προσκαλεί σε Εκδήλωση παρουσίασης του Διαγωνισμού «L’Oréal Brandstorm 2019».

 • 26-11-2018

  Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και  από 12.00 – 1.00 μ.μ. θα γίνει ενημερωτική συνάντηση στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου για  το Πρόγραμμα ERASMUS+ Κινητικότητα Φοιτητών (για σπουδές και πρακτική άσκηση) και για το Πρόγραμμα  ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα στην οποία καλούνται να παρευρεθούν  οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  και των τριών κύκλων σπουδών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν  στο Πρόγραμμα ERASMUS+ το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σελίδες