Τα νέα του Τμήματος

 • 10-07-2018

  Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, διεξήχθη η ψηφοφορία με κάλπη, για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας στις 10:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας στις 1:00 μμ, στην αίθουσα Δ4 της πτέρυγας Δεριγνύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος, με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, η οποία ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ.: 48/20.06.2018 απόφαση Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 25-06-2018

  H Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία ορίστηκε με αριθμό πρωτοκόλλου κοσμητείας 48/20-6-2018, απόφαση της Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κυρίας Αναστασίας Μιαούλη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας για την εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, αποφασίζει και ανακηρύσσει τον κ. Τσιώνα Ευθύμιο του Γεωργίου, Καθηγητή Α’ βαθμίδας ως υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 25-06-2018

  Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική».

  Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Αυγούστου 2018.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210 8203.303, e-mail: econ@aueb.gr.

 • 22-06-2018

  Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού»
   

  Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έχει θεσμοθετήσει από το 1991 το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού.

  Το βραβείο είναι ετήσιο και τιμά τη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μελών του ΙΤΕ, που δολοφονήθηκαν το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου 1990 στο Ηράκλειο, τη στιγμή που επιτελούσαν από κοινού το διδακτικό λειτούργημα.

  Η έννοια της Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας

  Η έννοια αυτή δεν εξαντλείται στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας από την έδρα. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ανοίγουν επιστημονικούς δρόμους στον φοιτητή, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην έρευνα, τον καθιστούν δε κοινωνό του επιστημονικού ήθους και της ανιδιοτελούς αναζήτησης της αλήθειας.

  Πατήστε εδώ για να δείτε τα Μέλη της Επιτροπής Βραβείου

  Διαδικασία επιλογής και απονομής του Βραβείου:

  1. Επιλόγιμοι για το βραβείο μπορούν να είναι μέλη ΔEΠ των ελληνικών AEI, ειδικοί επιστήμονες και άλλο διδακτικό προσωπικό, μέλη ερευνητικών κέντρων με πανεπιστημιακό διδακτικό έργο, καθώς και όσοι είχαν στο παρελθόν κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες (π.χ., ομότιμοι καθηγητές). Tο βραβείο, ωστόσο, απονέμεται μόνο σε ζώντες.

  2. . Oι υποψήφιοι προτείνονται από πρόσωπο ή πρόσωπα (π.χ., διδάσκοντες ή διδασκομένους) που έχουν γνώση του διδακτικού έργου των προτεινομένων. Oι προτάσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και ενυπόγραφες, θεωρούνται εμπιστευτικές και μπορούν να επανεξετάζονται, μαζί με νεότερες, σε επόμενα έτη. Επικοινωνία των προτεινομένων με τη Γραμματεία ή με τα μέλη της Επιτροπής του Βραβείου δεν ενθαρρύνεται.

  3. Tο βραβείο έχει, κατ' αρχήν, τριετή θεματικό κύκλο, Θετικές Επιστήμες, Eπιστήμες του Aνθρώπου και Tέχνες και Bιοϊατρικές Επιστήμες. Για το 2018, γίνονται αποδεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στον θεματικό κύκλο των Θετικών Επιστημών.

  4. Tο βραβείο απονέμεται από Eπιτροπή Aκαδημαϊκών Δασκάλων και Επιστημόνων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημών.

  5. H Eπιτροπή, συλλέγοντας ενδεχομένως και πρόσθετα στοιχεία, αξιολογεί τις προτάσεις.

  6. H απονομή του βραβείου γίνεται την ή περί την 27η Nοεμβρίου, ημερομηνία της δολοφονίας του Στέφανου Πνευματικού και του Bασίλη Ξανθόπουλου.

  Οι μέχρι σήμερα Βραβευθέντες:

  • 1991: Π. Κριεζής, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  • 1992: Δ. Παντερμαλής, Αρχαιολογία
  • 1993: Κ. Γαρδίκας, Ιατρική
  • 1994: Ε. Σαρρής, Διαστημική Φυσική & Τεχνολογία
  • 1995: Α. Γαζής, Νομική
  • 1996: Π. Σουκάκος, Ιατρική
  • 1997: Ι. Τεγόπουλος, Επιστήμη Ηλ/γου Μηχανικού
  • 1998: Τ. Πεσκετζή-Πολίτη, Αγγλική Φιλολογία
  • 1999: Κ. Σέκερης, Ιατρική
  • 2000: Β. Δουγαλής, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  • 2001: Π. Μουλλάς, Νεότερη Φιλολογία
  • 2002: Θ. Μουντοκαλάκης, Ιατρική
  • 2003: Π. Λαμπρόπουλος, Φυσική
  • 2004: Θ. Χατζηπανταζής, Θεατρολογία
  • 2005: Χ. Μουτσόπουλος, Ιατρική
  • 2006: Ι. Ιωαννίδης, Πληροφορική
  • 2007: Α. Μανιτάκης, Συνταγματικό Δίκαιο
  • 2008: Χ. Ρούσσος, Ιατρική
  • 2009: Σ. Παπαδοπούλου, Μαθηματικά
  • 2010: Α. Μπαλτάς, Φιλοσοφία των Επιστημών
  • 2011: Π. Μαχαίρας, Φαρμακευτική
  • 2012: Στ.Τραχανάς, Φυσική
  • 2013: Μ. Ευθυμίου, Νεοελληνική Ιστορία
  • 2014: Δ. Τριχόπουλος, Επιδημιολογία
  • 2015: Γ. Γκαζέτας, Εδαφομηχανική - Εδαφοδυναμική
  • 2016: Π. Κιτρομηλίδης, Πολιτική Επιστήμη
  • 2017: Μ. Κουτσιλιέρης, Πειραματική Φυσιολογία

  Προθεσμία υποβολής προτάσεων & άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

  Για το 2018, γίνονται αποδεκτές προτάσεις που εμπίπτουν στον κύκλο των Θετικών Επιστημών.

  Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής προτάσεων ορίζεται στις 29 Ιουνίου 2018.

  Πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της προκήρυξης (2018) και πληροφορίες (σε pdf αρχείο)

  Πατήστε εδώ για να δείτε το χρονολόγιο των θεματικών κύκλων υπό εξέταση (σε pdf αρχείο)

  Για περαιτέρω πληροφορίες:
  Γραμματεία Βραβείου Β. Ξανθόπουλου - Στ. Πνευματικού
  Κεντρική Διεύθυνση ΙΤΕ
  Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
  Τηλ.: 2810-391509
  E-mail: kalliroi@admin.forth.gr

 • 22-06-2018

  Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • 21-06-2018

  Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει  εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία, από 01/07/2018 έως 30/11/2019.
   

 • 20-06-2018

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ανταποκρινόμενο στην ανάθεση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2017-2018, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος».

 • 14-06-2018

  Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 τ.Α.) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16.12.2013 (ΦΕΚ 3185Β΄) και τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 74, του Ν.4485/2017 (Α΄ 114). 

 • 07-06-2018

  Ο Καθηγητής κ. Δ. Γκίκας, θα έχει ώρες γραφείου  την Πέμπτη 14/6/2018, 12:00 π.μ.-1:00 μ.μ. στον 5ο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου.

 • 01-06-2018

  Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπιστώνει την εκλογή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ.κ. Αρβανίτη Στυλιανού, Επίκουρου Καθηγητή, Βασιλάτου Ευάγγελου, Αναπληρωτή Καθηγητή και Φιλιππόπουλου Απόστολου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Η θητείας τους διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως τις 30-11-2020.

 • 01-06-2018

  Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται  εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

 • 29-05-2018

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει σαράντα πέντε (45) θέσεις για την  εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018.    

Σελίδες