Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων | Ακαδ. έτος 2020-2021

Πρόσκληση Υποβολής Aιτήσεων Υποψηφιοτήτων Ακαδ. Έτος 2020 - 2021

Η  διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη γραμματεία του μεταπτυχιακού.

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες κατά της διασποράς του COVID-19 η κατάθεση των έντυπων δικαιολογητικών στις γραμματείες θα γίνεται μόνο μέσω ταχυδρομείου.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και χωρίζεται ως εξής:

  Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 1ου κύκλου: από 16/3/2020 έως 29/4/2020
  Περίοδος αποδοχής αιτήσεων 2ου κύκλου: από 4/5/2020 έως 26/6/2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας έως 11/9/2020
 

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιλογητικών:

Kέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ο.Π.Α.

Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 909, ΤΚ 11362, Αθήνα

Πληροφορίες καθημερινά 11.30-17.00, τηλ. 210 8203689  **Η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή από 3/8 έως και 21/8.

email: secretariat.financeandbanking@aueb.gr