Ώρες Λειτουργίας Εργαστηρίου Εφαρμογών στη Χρηματοοικονομική