Ανακοίνωση για πτυχιούχους περιόδου Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος ΔΕΟΣ, περιόδου Ιανουαρίου 2021 ότι μπορούν να περάσουν από τη Γραμματεία, για να παραλάβουν τον πάπυρο και τα αντίγραφα πτυχίου (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00 και Παρασκευή 11.00 -13.00).

Ενημερώνουμε ότι για να παραλάβουν τα ανωτέρω, θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική και τη φοιτητική τους ταυτότητα.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος