Ενημερωτική διάλεξη στο πλαίσιο των μαθημάτων «Εφαρμογές Πληροφορικής Ι» και «Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ» | Παρασκευή 02/06/2023