Ορκωμοσία πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2024 | Τρίτη 25/06/2024