ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Γραφείο: 

Δώμα, 5ος όροφος, Πτέρυγα Δεριγνύ

Τηλέφωνο: 
210 - 8203354
Τίτλος Εκπονούμενης Διδακτορικής Διατριβής: 

European Economic History- The Causes and the Impact of the Treaty of Paris (1871-1953)

Επιβλέπων: 
Σ. Μπλαβούκος
Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: 

Γ. Παγουλάτος

Ακαδημαϊκές Σπουδές: 
  • Πτυχίο: (2014-2019) Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
  • Μεταπτυχιακό: (2019-2020) Διεθνείς Διαπραγματεύσεις, ΟΠΑ
  • Διδακτορικό (2021- ): ΔΕΟΣ, ΟΠΑ