Προκήρυξη τριών θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2024-2025