Τα νέα του Τμήματος

 • 28-05-2020

  «Σύμφωνα με την από 26-5-2020 σχετική οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές  εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές  εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, να ενημερώσουν μέσω email τη Γραμματεία του Τμήματος για την ακριβή ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα».

 • 27-05-2020

  Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2020, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

 • 21-05-2020

  Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 604/07.05.2020 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 243/16-01-2020 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική».

  Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 21 Ιουλίου 2020.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210 8203.303, e-mail: econ@aueb.gr.

 • 21-05-2020

  Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 604/07.05.2020 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ.245/16-01-2020 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μακροοικονομική».

  Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 21 Ιουλίου 2020.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210 8203.303, e-mail: econ@aueb.gr.

 • 14-05-2020

  Το Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ προκηρύσσει «διαγωνισμό» για τη χορήγηση υποτροφιών, για το ακαδ.έτος 2020-2021, σε Αρκάδες απόρους σπουδαστές, εξ’ ων δεκαπέντε (15) για σπουδές στο εσωτερικό και επτά (7) για σπουδές στο εξωτερικό.

   Πληροφορίες μόνο τηλεφωνικά στο 210-3635158, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00 ή μέσω  διαδικτύου στη διεύθυνση  www.bakalas-foundation.gr

  Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από  18/05/2020 μέχρι και 07/06/2020.

 • 08-05-2020

  Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 6ης Συνέλευσης της 6-5-2020 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Bank Market Valuation, Mis-valuation, and Performance (Αγοραία Αποτίμηση Τραπεζών, Σφάλματα στις Αποτιμήσεις, και Οικονομικές Αποδόσεις)».

 • 08-05-2020

  Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 6ης Συνέλευσης της 6-5-2020 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Bank Systemic Risk, Market Concentration, and the Impact of Investor Sentiment (Συστημικός Κίνδυνος και Συγκέντρωση στον Τραπεζικό Κλάδο και η Επιρροή του Επενδυτικού Κλίματος)».

 • 07-05-2020

  Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε τελειόφοιτους φοιτητές ή απόφοιτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.

 • 05-05-2020

  Η AIESEC Ελλάδος δίνει τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν μέλη μέχρι τις 17 Μαΐου. Οι περιφερειακές τοπικές επιτροπές της Αθήνας, προκειμένου να ενισχύσουν αυτό το σκοπό, πήραν τη πρωτοβουλία να διοργανώσουν μία διαδικτυακή εκδήλωση ώστε να προωθήσουν και να δείξουν τη σχέση του οργανισμού με τη νεολαία.

  Ένας από τους στόχους του event, COMMON GROUND, είναι να δείξουμε πώς η εμπειρία μέλους που παρέχουμε σαν οργανισμός μπορεί να βοηθήσει την ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων.

  Το event θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2020.  Μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο για το event εδώ.

 • 27-04-2020

  Ανακοινώνοντα τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές Ακαδ.'Ετους 2020-21.

 • 01-04-2020

  Η υποβολή επιχειρηματικών ιδεών στον 10ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας της ΜοΚΕ ΟΠΑ παρατάθηκε έως τη Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020.

 • 27-03-2020

  Για την ορθή και νόμιμη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας των εξ αποστάσεως διαλέξεων διευκρινίζεται ότι:

   - τα δεδομένα εικόνας και ήχου, κατά πάγια κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά αναφέρονται σε πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε γνώμη, σχόλιο, παρατήρηση ή αξιολόγηση, από πλευράς διδάσκοντος ή φοιτητή, που μπορεί να αποτυπωθεί δια της χρήσης της υπηρεσίας.

  - η υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι δε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμες μόνον εφόσον διενεργούνται στα πλαίσια του σκοπού αυτού και εντός των ορίων που τίθενται από την αρχή της αναλογικότητας.

  - οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση υλικού από την παρεχόμενη υπηρεσία, όπως ενδεικτικά η ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση, αναπαραγωγή και διάδοση των μαθημάτων και των σε αυτά περιλαμβανομένων πληροφοριών, αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και του Ν.4624/2019. Ειδικά η διάδοση του υλικού, δια της ανάρτησης μέρους ή του συνόλου αυτού, σε ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί πράξη επεξεργασίας, η οποία είναι παράνομη, εφόσον αυτή τελείται χωρίς τις απαιτήσεις νομιμότητας της νομοθεσίας και δύναται να επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις.

  - Περαιτέρω, η διάθεση του παρεχόμενου δια της υπηρεσίας υλικού προστατεύεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε χρήση του υλικού αυτού, χωρίς άδεια, μπορεί να επισύρει ποινικές και αστικές κυρώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων του διδάσκοντος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συγγραφέων, τα συγγράμματα των οποίων εντάσσονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Σελίδες