Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Εφαρμογών στη Χρηματοοικονομική

Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος στη "Χρηματοοικονομική και Τραπεζική" έχουν στη διάθεση τους ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο το οποίο διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο 19 Η/Υ και είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λογισμικά και βάσεις δεδομένων, τα οποία βοηθούν τόσο στη διδασκαλία στα γνωστικά πεδία της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής όσο και στη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με πλήρη σειρά στατιστικών, μαθηματικών και οικονομετρικών πακέτων και εφαρμογών.

Στο εργαστήριο του μεταπτυχιακού, καθώς και στα εργαστήρια εφαρμογών του κεντρικού κτιρίου του πανεπιστημίου, πραγματοποιούνται μια σειρά από διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

  Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

            ·         Σεμινάριο στην R

·         Σεμινάριο στη Reuters

·         Σεμινάριο στη Βloomberg

·         Εισαγωγή στην SQL και Βάσεις Δεδομένων για Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές

    Επιπλέον στους φοιτητές του προγράμματος  παρέχεται:

  •     άμεση πρόσβαση και εξάσκηση σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων, όπως:

       Bloomberg

       Reuters Eikon / DataStream

  •      άμεση πρόσβαση σε οικονομετρικά προγράμματα για την ανάλυση δεδομένων, όπως:

         EView  SΤΑΤΑ  R   MATLAB  SQL  SPSS  GAMS

  •      πρόσβαση σε email και στο Internet. Πρόσβαση μέσω του δικτύου του Ο.Π.Α. σε ηλεκτρονικά περιοδικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ, υλοποιείται προς τους νέους φοιτητές μας, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Πώς να αξιοποιήσετε τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ στις μεταπτυχιακές σπουδές». Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ  και πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης αλλά και με θέματα συγγραφής  μίας εργασίας, αποφυγής λογοκλοπής, κλπ.

  Εργαστηριακές διαλέξεις στα ακόλουθα μαθήματα του προγράμματος:

To εργαστήριο εφαργογών του μεταπτυχιακού στεγάζεται στο κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 6ο όροφο, αίθουσα 610 (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33)

 Yπεύθυνος Εργαστηρίου: Mαυριγιαννάκης Κωνσταντίνος | email: mavrkost@aueb.gr |

 Ώρες Λειτουργίας Εργαστηρίου Εφαρμογών στη Χρηματοοικονομική