«Αιτήσεις για λήψη θέματος διπλωματικής εργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023»